CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

Oriflame is an international cosmetics company selling direct, with sales in over 60 countries. Oriflame offers a complete range of high quality skincare, fragrances and colour cosmetics, marketed through a sales force of over 1.9 million independent Sales Consultants. Oriflame as a company is characterised by a can-do spirit, a decentralised management and young and entrepreneurial atmosphere. Although the company has grown rapidly it never lost sight of its original business concept – natural Swedish cosmetics, sold from friend to friend.

For more information, visit our website www.oriflame.com or www.oriflame.com.vn

To enlarge company size, Oriflame is seeking potential candidates with job description below: