CÔNG TY TNHH OV LOGISTICS VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH OV LOGISTICS VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH OV LOGISTICS VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH OV LOGISTICS VIỆT NAM

Since its founding in 1993, Phee Group of Companies has established itself as a key logistics service provider in the Indo-China region. With over two decades of industry experience, Phee Group’s versatile offerings have positioned it as one of the leading logistics companies in the ASEAN region.

Phee Group has incorporated offices in Singapore, Cambodia, Vietnam and Myanmar. It will be expanding to neighbouring countries such as Malaysia, Thailand and Indonesia.