Công Ty TNHH PAMS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH PAMS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH PAMS

Công Ty TNHH PAMS - PAMS LIMITED COMPANY

Công ty chúng tôi là công ty liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Our company is a joint venture between Korea and Vietnam

Chúng tôi dự định sẽ vận hành một khách sạn nhỏ đầu tiên tại Hồ Chí Minh trên đường Bến Vân Đồn Quận 4 từ tháng 5 / 2019

We plan to operate Ho Chi Minh's first boutique hotel on Ben Van Don road from May 2019.

Mục tiêu chính của chúng tôi là người Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Our major target customers are local Vietnamese, Korean and Japanese.

Có thể sẽ có một số khó khăn đối với cảm giác khởi nghiệp, nhưng chúng tôi luôn chào đón người thích làm việc với người nước ngoài (Hàn Quốc), những người năng động và đam mê luôn được chào đón.

There may be some challenges with a feeling of start-up company, people enjoy working with foreigner (Korea), who are active and passionate are always welcome.

Nhiều cơ hội liên quan đến Hàn Quốc có thể được cấp để công nhận dịch vụ lâu dài.

More opportunity related to Korea can be granted in recognition of long service.