Công ty TNHH Phạm Gia Ecocon Plus Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Phạm Gia Ecocon Plus Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Phạm Gia Ecocon Plus Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Phạm Gia Ecocon Plus Việt Nam

Công ty TNHH Phạm Gia Ecocon Plus Việt Nam hoạt động trên 3 lĩnh vực chính bao gồm: Tư vấn kinh tế, môi giới đầu tư, thương mại. Hiện tại công ty đang tập trung mở rộng lĩnh vực kinh doanh các loại van đặc chủng sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí, Xăng dầu, Hóa chất, Thực phẩm,...

Công ty TNHH Phạm Gia Ecocon Plus Việt Nam Tuyển dụng