CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN GOLHAR

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN GOLHAR chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN GOLHAR, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN GOLHAR

Ở khu vực Đông Nam Á, Chúng tôi tự hào đóng góp quan trong trong sự tăng trưởng và bền vững của ngành nông nghiệp Malaysia trong hơn 50 năm, và phát triển thị trường ở hầu hết các nước khác như : Thái Lan, Indonesia, Myanmar… Chúng tôi nghiên cứu và phát triển nhiều dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu của từng thị trường phù hợp với khác biệt về khí hậu, địa lý, loại cây trồng.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là có trách nhiệm và có định hướng cho những lợi ích của khách hàng, nhân viên. các cổ đông và cho sự thịnh vượng của những quốc gia nơi chúng tôi hoạt động

Để đạt được những mục tiêu đó, chúng tôi xây dựng các nguyên tắc làm kim chỉ nam hoạt động cho tổ chức của mình

Củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với khách hàng và các bên liên quan

Am hiểu về những lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh

Áp dụng nguyên tắc quản lý nhóm cho tất cả các phòng ban

Khuyến khích xây dựng hệ thống quản lý cho từng bộ phận

Xúc tiến mối quan hệ hợp tác giữa các phòng ban trong công ty

Động viên tinh thần làm việc của nhân viên thông qua các chương trình phát triển nghề nghiệp

Tái đầu tư phần lớn lợi nhuận

Luôn đặt khách hàng trong trọng tâm suy nghĩ của mình, hoạt động nhằm đem lại những giá trị tốt đẹp nhất phục vụ cho khách hàng. Đó là giá trị mà chúng tôi theo đuổi và định hướng cho đội ngũ nhân viên của mình