Công ty TNHH Phần mềm Hurry Up

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Công ty TNHH Phần mềm Hurry Up

3.6
100%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Phần mềm Hurry Up và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
03/08/2017
"Môi trường dễ thăng tiến."
Điểm trung bình
3.6

Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Năng lực cá nhân được thể hiện tối đa và ý kiến luôn luôn được cấp trên tôn trọng, đánh giá cao.
Điều tôi không hài lòng
Nguồn nhân lực còn hạn chế.
5
3
3
3
4

Giới thiệu

We are young and innovative team oriented software developing company. With over 20 years of experience in software development, telecom system development and security system development for industry and private sector. We have focuses on highly qualitative, cost-effective and timely delivered tailor-made offshore software development. Our global and western developing model secure success and maximize targeted results to you.

The company's ownership structure is built on a very wide-ranging business expertises. We are experts in software development, the development of security technology, telecom application development, ERP systems designed for industry and trade sector.

We support and encourage talented young people to become experts in the peak. For us, the important thing is respecting and empowering the individual and helping the poor. So we can proudly call our work

- Responsible software development –

622A đường An Phú, phường An Phú, Quận 2