Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD

Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD đang trực tiếp phối hợp với Viện nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy PSD để triển khai Dự án "Cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa Ma túy"

Công ty TNHH Phát hành sách Thế Giới Mới thuộc Tập Đoàn PSD Tuyển dụng

Nhân Viên Dự Án

26/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian