CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH XÃ HỘI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH XÃ HỘI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH XÃ HỘI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH XÃ HỘI

DU LỊCH XÃ HỘI – TRƯỞNG THÀNH QUA MỖI CHUYẾN ĐI

TẦM NHÌN

TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG CỦA DU LỊCH GẮN KẾT VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

SỨ MỆNH

Xây dựng cộng đồng sẵn sàng hành động để chia sẻ trách nhiệm xã hội từ những trải nghiệm về lòng nhân ái và lòng biết ơn thông qua những chuyến đi.

GIÁ TRỊ VĂN HÓA

• Tử tế + Chính trực

• Tận tâm + Gắn kết

• Hào phóng + Thịnh Vượng

• Học tập + Thành công


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DU LỊCH XÃ HỘI Tuyển dụng