Công ty TNHH Phát triển Ira One Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Phát triển Ira One Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Phát triển Ira One Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Phát triển Ira One Việt Nam

Kinh doanh bất động sản; 

Thuê và cho thuê văn phòng,

Dịch vụ Coworking space;