Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm Quốc Tế Speranza

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm Quốc Tế Speranza chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm Quốc Tế Speranza, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm Quốc Tế Speranza

Speranza is a Digital Product Development company based in Singapore

Our company has international team of experienced in business Development, Technology consulting, software development, Mobile Development, Web Development & Project Management Services in Singapore market.

We are expanding our team to Vietnam and we are looking for talented and motivated candidates. Our company policy is to help each team member to develop their potential by challenging them with interesting work and supporting them to achieve their goals.

If you ready to become part of this exciting team of professionals please contact us.

For more information, please contact: Ms. Thao Tran

☎ Tel: (028) 62700527 - 0938989276