Công ty TNHH PIXA STUDIO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH PIXA STUDIO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH PIXA STUDIO

Chúng tôi là một công ty gia công phần mềm hỗ trợ ứng dụng di động (ứng dụng iOS & Android & Web) tại thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Việt Nam.

PIXA STUDIO, một công ty gia công điện thoại di động tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, được thành lập vào đầu năm 2015, là một chuyên gia, sáng tạo và đáng tin cậy. Chúng tôi tập trung vào gia công ứng dụng di động, đặc biệt là các nền tảng di động nổi tiếng như Android, iOS. Công nghệ chính được sử dụng trong công ty của chúng tôi là React-Native bên cạnh mã gốc. Công nghệ là cốt lõi của một doanh nghiệp hiện đại, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng hết sức để làm cho ứng dụng trở nên hoàn hảo.