Công ty TNHH Pretec World chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Pretec World, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Pretec World

Công ty TNHH Pretec World là công ty con của PMT Corporation, có 100% vốn FDI, chuyên thiết kế sản xuất máy móc cơ khí và gia công cơ khí chính xác.