CÔNG TY TNHH QUICKPACK VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH QUICKPACK VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH QUICKPACK VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH QUICKPACK VIỆT NAM

QuickPack Vietnam Co. Ltd. is a German foreign investment company which is producing exclusive for the European market. Since 2017 we are producing PE-Garbage bags in our factory near Ben Luc (Long An).

Our products are basically made in 2 steps. The first step is the process of blowing the film. The film blowing machines in our production are mainly controlled by inverters, PLC and temperature controllers for the heating units. The second step is the converting of the film into bags. This is done on bag making machines which are controlled by PLC, inverters, servo motors and temperature controllers for the heating units.

CÔNG TY TNHH QUICKPACK VIỆT NAM Tuyển dụng