Công ty TNHH Quốc Tế Công Cụ Đỉnh Lực

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Quốc Tế Công Cụ Đỉnh Lực chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Quốc Tế Công Cụ Đỉnh Lực, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Quốc Tế Công Cụ Đỉnh Lực

- Công ty 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công sản xuất các loại kìm, công cụ dụng cụ.

Công ty TNHH Quốc Tế Công Cụ Đỉnh Lực Tuyển dụng

Kế toán viên

05/04/2020
Thái Bình
Toàn thời gian