Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Sứ mệnh của Unilever.

Sứ mệnh chiến lược của Unilever là phát triển công ty lớn mạnh gấp đôi, đồng thời giảm thiểu một nửa các tác động tới môi trường và tăng cường ảnh hưởng tích cực đến với xã hội. Cam kết này cũng là trọng tâm của Kế hoạch phát triển bền vững Unilever, với mục tiêu giúp 1 tỷ người trên thế giới tăng cường vệ sinh và sức khỏe, và sử dụng 100% nguyên liệu nông sản thô từ nguồn nguyên liệu bền vững vào năm 2020. 

Để đạt được những mục tiêu đã đặt ra, chúng tôi cần tìm kiếm thêm những nhân viên có tài năng, niềm đam mê, đủ đạo đức, kỹ năng để gia nhập đội ngũ của Unilever và cùng thể hiện sự sáng tạo của mình trong việc xây dựng, triển khai các sáng kiến kinh doanh bền vững phục vụ người tiêu dùng và xã hội.