Công ty TNHH ROCKSHIP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH ROCKSHIP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH ROCKSHIP

Rockship specialises in software development with new technologies (Live- Streaming, Real-time and BlockChain technology). We offers software development partnership with founders of tech startup to build the product. 

Rockship aims to be excellent at product development & engineering by applying best software development framework and practices.

Visit our website: www.rockship.co to learn more about working for Rockship.Công ty TNHH ROCKSHIP Tuyển dụng

Sales Marketing

13/10/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Machine Learning Engineer

27/09/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
AI

Product Designer

27/09/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian