Công ty TNHH S.C.Johnson chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH S.C.Johnson, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH S.C.Johnson

S C Johnson là một Công ty có 100% vốn đầu tư Mỹ và là một trong những Công ty đi tiên phong trong lĩnh vực Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh