Công ty TNHH Sâm Sâm chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Sâm Sâm, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Sâm Sâm

Công ty được thành lập năm 2015, trụ sở tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Công ty có 3 cơ sản sản xuất và văn phòng làm việc tại Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hoạt động của công ty chủ yếu là: nuôi trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác, chế biến các sản phẩm từ dược liệu, thực phẩm chức năng; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng cây khác.

Công ty TNHH Sâm Sâm Tuyển dụng