Công ty TNHH Sản xuất Vali EXO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Sản xuất Vali EXO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Sản xuất Vali EXO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Sản xuất Vali EXO

EXO Luggage Works is a hard-shell luggage manufacturing company. We offer our customers with state of the art products for whole luggage and semi-finished luggage.

Công ty TNHH Sản xuất Vali EXO Tuyển dụng