Công ty TNHH Sáng Tạo KIS Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Sáng Tạo KIS Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Sáng Tạo KIS Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Sáng Tạo KIS Việt Nam

Công ty phần mềm Nhật, KIS Vietnam mong muốn phát triển để trở thành một trong những công ty phát triển phần mềm offshore lớn và tin cậy hướng đến thị trường Nhật và Mỹ.

Công ty TNHH Sáng Tạo KIS Việt Nam Tuyển dụng

UI/UX Designer

11/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian