Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)

Khu Chế Xuất Linh Trung là dự án liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Phía Trung Quốc là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN KHÍ TRUNG QUỐC, phía Việt Nam là CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN. Khu Chế Xuất Linh Trung gồm Khu I, Khu II và Khu III với tổng diện tích là 327,50 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 55.500.000 US đôla, vốn pháp định là 17.000.000 US đôla; mỗi bên góp 50%.

Khu Chế Xuất Linh Trung được xem là một trong những khu công nghiệp thành công nhất tại Việt Nam, có danh tiếng trong giới đầu tư khu vực Châu Á. Kim ngạch xuất khẩu của khu trong năm 2002 đạt hơn 2% tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả nuớc, tạo ra 1/10 trong tổng số cơ hội việc làm từ khu vực đầu tư nước ngoài. Trong số 74 khu công nghiệp và khu chế xuất tại Việt Nam, Khu Chế Xuất Linh Trung là khu có tỷ lệ đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu và số lượng việc làm cao nhất nước tính trên bình quân hectare đất.