Công ty TNHH SHR Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH SHR Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH SHR Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH SHR Việt Nam

Founded in 2016 and powered by top-notch headhunting specialists, SHR Vietnam has  quickly confirmed its exceptional service  quality in the field of recommending desirable  candidates for big corporations in Vietnam. Our missions are sharing opportunities and connecting people. With abundant and qualified candidate data, we have been supporting corporations of Vietnam, South Korea, Japan, France, the United States and other nations to employ best talents.