Công ty TNHH Siêu Hà chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Siêu Hà, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Siêu Hà

Công ty TNHH Siêu Hà là nhà sản xuất, phân phối các thiết bị tự động trong ngành xây dựng, hệ thống nhà thông minh.

Là một công ty danh tiếng trên thị trường Việt Nam, mỗi cơ hội việc làm với chúng tôi, bắt đầu sẽ mang đến cho bạn các trải nghiệm về các mối quan hệ mới, ngành nghề mới, và khác biệt trên thị trường lao động.

Bạn có cơ hội tiếp cận với các đối tượng khách hàng cao cấp nhất trong xã hội, những người thành đạt nhất sẽ trở thành khách hàng của bạn.

Bạn cũng có cơ hội để bắt đầu một nghề nghiệp ổn định, lâu dài và thu nhập tốt.