Công ty TNHH Simpson Strong-tie Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Simpson Strong-tie Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Simpson Strong-tie Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Simpson Strong-tie Việt Nam

For more than 50 years, Simpson Strong-Tie has focused on creating structural products that help people build safer and stronger homes and buildings. Considered a leader in structural systems research, testing and innovation, Simpson Strong-Tie is one of the largest suppliers of structural building products in the world where we value the individual and the creativity that individuals can bring to the workplace. 

As one of subsidiaries of Simpson Strong-tie group, Simpson Strong-tie Vietnam is a 100% foreign invested company, established in 2012 to provide sales support services and services of applied design for products of Simpson Strong-tie group to fellow subsidiaries of Simpson Strong-tie group.


Công ty TNHH Simpson Strong-tie Việt Nam Tuyển dụng