Công Ty TNHH Sinh Nam Metal VN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty TNHH Sinh Nam Metal VN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Sinh Nam Metal VN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Sinh Nam Metal VN

Sinh Nam Metal (Viet Nam) Co.Ltd, là một công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập từ năm 1997, thuộc hệ thống Kimteck Industries Pte Ltd. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tiên tiến trong công nghiệp xây dựng và đầu tư thương mại