Công Ty TNHH SOLD.VN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH SOLD.VN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH SOLD.VN

Sold was established on January 25th, 2017 

Sold is Vietnam's only website that connects buyers and sellers through an online auction marketplace. By creating a dynamic and simple online auction site and mobile applications, Sold will allow users to easily buy and sell new and used items efficiently, especially hard to find items.