Công ty TNHH Sơn Kha chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Sơn Kha, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Sơn Kha

Công Ty TNHH Sơn Kha Là nhà thầu phụ lớn chuyên về in trên vải cho các tập đoàn thể thao lớn như Nike, Adidas, H&M...

Công ty TNHH Sơn Kha Tuyển dụng

Nhân viên cơ khí

30/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Kỹ sư quy trình

14/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian