CÔNG TY TNHH SPECIALTY TECH VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH SPECIALTY TECH VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH SPECIALTY TECH VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH SPECIALTY TECH VIỆT NAM

SPECIALTY TECH CORPORATION LIMITED

is a leader source of supplying cleanroom products, electro-static discharged products, packaging products, desiccants, chemical reagent and industrial equipment.

Since first established in 1985 with 100% Thai shareholders, the company has been growing continuously, and has gained a good reputation under upholding by esteemed customers, suppliers and our dedicated staff.

Specialty Tech Corporation Limited is a well-known corporation, which is authorized as the distributor of products from USA, Germany, Norway, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand.

Our company is recognized as the complete supply of diverse quality products.