Công ty TNHH SPHERE VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH SPHERE VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH SPHERE VINA

Công ty TNHH SPHERE VINA là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, Công ty có trụ sở chính tại Hàn Quốc, 2 công ty lớn tại Trung Quốc và có mặt tại Việt Nam chính thức từ tháng 07 năm 2019.

Công ty TNHH SPHERE VINA Tuyển dụng

Phiên Dịch Tiếng Anh

30/06/2021
Bắc Giang
Toàn thời gian