Công ty TNHH Star Fork Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Star Fork Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Star Fork Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Star Fork Việt Nam

Công ty TNHH Star Fork Việt Nam là công ty Hàn Quốc mới thành lập vào năm 2017. Công ty hiện nay đang tập trung vào kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống