Công ty TNHH STK HÀ NỘI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH STK HÀ NỘI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH STK HÀ NỘI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH STK HÀ NỘI

Công ty TNHH STK HÀ Nội là một doanh nghiệp mới thành lập với vốn đầu từ 100 % từ Nhật bản . Môi trường làm việc thân thiệt, nhân viên chăm chỉ nhiệt tình. Các sản phẩm tạo ra chi tiết, mang tính chính sác cao.