CÔNG TY TNHH SYNOPSYS VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH SYNOPSYS VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH SYNOPSYS VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH SYNOPSYS VIỆT NAM

Synopsys technology is at the heart of innovations that are changing the way people work and play. Self-driving cars. Machines that learn. Lightning-fast communication across billions of devices in the datasphere. These breakthroughs are ushering in the era of Smart Everything―where devices are getting smarter, everything is connected, and everything must be secure.

Powering this new era of digital innovation are high-performance silicon chips and exponentially growing amounts of software content. Synopsys is at the forefront of Smart Everything with the world’s most advanced technologies for chip design, verification, IP integration, and software security and quality testing. We help our customers innovate from silicon to software so they can bring Smart Everything to life.