Công ty TNHH TBYT Yến Thanh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH TBYT Yến Thanh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH TBYT Yến Thanh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH TBYT Yến Thanh

Công ty TNHH TBYT Yến Thanh thành ngày 01/11/2016 chuyên kinh doanh về thiết bị y tế gia đình, là nhà phân phối của Omron, Microlife...