Công Ty TNHH Teamscale chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty TNHH Teamscale, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty TNHH Teamscale

We are a group of nerds, musicians, fathers, software developers, and digital entrepreneurs who band together to build cool products using cutting-edge technology. No matter how big the task, or challenge, our team draws strength from each other to apply the best solutions for our clients. We push limits to get the job done.