GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty may xuất khẩu đã hoạt động từ năm 1991.  

Với nguồn hàng ổn định, chế độ hợp lý công ty luôn có số lượng lao động ổn định.  

Đặc biệt với chế độ lương, thưởng tết, hỗ trợ xe ... công ty luôn có số lượng công nhân tăng sau tết.

TUYỂN DỤNG

2
Kế Toán Công Nợ

THÔNG TIN CÔNG TY

153 Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh TP.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ