Công ty TNHH Thảo Dược Tâm An

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Thảo Dược Tâm An chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Thảo Dược Tâm An, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Thảo Dược Tâm An

Công ty TNHH Thảo Dược Tâm An được thành lập 14 tháng 03 năm 2016. Là một doanh nghiệp được tao nên do sự đam mê về kinh doanh và muốn tạo cơ hội cho những bạn trẻ muốn khẳng định chính bản thân của mình. Anh Trần Văn Bình là người đặt nền móng cho TÂM AN PHARMA, hiện tại là CEO của công ty.

Tập thể TÂM AN đã xác định cho mình con đường đi rõ ràng, được cụ thể hóa bằng các giá trị cốt lõi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- ở TÂM AN là nơi khẳng định năng lực của bản thân

- Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc bình đẳng và cơ hội thăng tiến

- Tạo ra sự tin tưởng theo đúng ý nghĩa tên công ty “TÂM AN”

TẦM NHÌN

 Xây dựng thương hiệu TÂM AN theo đúng ý nghĩa.

- Chăm sóc sức khỏe từ “ TÂM “

- Chăm sóc sức khỏe phải “AN “ toàn .

SỨ MỆNH

- Tập thể TÂM AN luôn cố gắng xây dựng niền tin từ khánh hàng

- Tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đi đầu thị trường

- Tạo ra việc làm ổn định cho cán bộ và nhân viên , góp phần phát triển đất nước.