Công ty TNHH Thiết Kế Quận Tám

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Thiết Kế Quận Tám chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Thiết Kế Quận Tám, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Thiết Kế Quận Tám

Công ty TNHH Thiết Kế Quận Tám là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nội thất và công trình dự án bên ngoài. Công ty thành lập được 6 năm và đang trên đà tăng trưởng và phát triển nhanh chóng, với việc xuất khẩu hàng hóa đến Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

Chúng tôi đang tìm kiếm những tài năng tốt nhất gia nhập vào đội ngũ nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trở thành một phần của công ty TNHH Thiết Kế Quận Tám, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để phát triển kĩ năng và tạo mối quan hệ tốt với những thành viên trong công ty.

Nếu bạn tự tin và muốn có một môi trường chuyên nghiệp để làm việc và công hiến, tham gia với chúng tôi.

Vui lòng tham khảo website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về công ty chúng tôi: www.districteight.com

District Eight Design Co., Ltd is a design and manufacturing company specializing in high quality timber furniture and project fit outs. The company is 6 years old and undergoing rapid growth and expansion, with exports to the US, Europe and Japan.

We are looking for the best talent to join our office in Ho Chi Minh City. Being a part of District Eight Design Co., Ltd you have a great chance to improve your skills and have a good relationship with members of the company.

If you are confident and you would like to have a professional working environment to work and to devote, apply with us.

Please visit our website to learn more about our company and our culture: www.districteight.com