CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH TRĂNG BẠC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH TRĂNG BẠC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH TRĂNG BẠC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH TRĂNG BẠC

Cung cấp xuất ăn cho các bệnh viện công và quốc tế . Mở chuỗi nhà hàng cafe Bon Express