CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ HÀNG HÓA ANC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ HÀNG HÓA ANC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ HÀNG HÓA ANC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ HÀNG HÓA ANC Tuyển dụng

Thư Ký Giám Đốc

31/12/2019
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian