CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ASP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ASP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ASP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ASP

Nhân viên kế toán

- Báo cáo thuế

- Hoàn thuế

- Báo cáo thống kê

- Hạch toán lương, BHXH

- Công nợ

- Thanh toán

- Tạo invoice

- Báo cáo ngân hàng

- Giao dịch ngân hàng

- Tài sản cố định

- CCDC

- Thuế nhà thầu

- Hạch toán và BCTC công ty

- Báo cáo nội bộ có liên quan


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG ASP Tuyển dụng