CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ ADCDENTAL

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ ADCDENTAL chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ ADCDENTAL, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ ADCDENTAL

Công ty đã hoạt động trên 2 năm. Lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nha khoa, Cung thiết bị tế