Công ty TNHH Thương Mại và Liên kết Nano

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Thương Mại và Liên kết Nano chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Thương Mại và Liên kết Nano, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Thương Mại và Liên kết Nano

- Công ty tài chính, hoạt động với ngành nghề chính là cho vay cầm cố

- Hiện tại có hơn 10 Phòng giao dịch đang hoạt động trên toàn thành phố Hà Nội