Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Việt Nam

Vietnam Consult & Trading (VCT) - www.vietnamconsult.nl - là công ty tư vấn độc lập của Hà Lan chuyên sâu về Việt Nam. VCT hỗ trợ khách hàng trong các hoạt động Phát triển Dự án và Phát triển Kinh doanh, Phát triển ngành và Chuyển giao công nghệ, Quản lý tài trợ và Thiết kế tài chính. VCT luôn kết hợp nhu cầu của khách hàng Việt Nam với các nhà cung cấp công nghệ và thiết bị chuyên dụng ở nước ngoài. Hiện tại, VCT là đại diện cho nhiều nhà sản xuất có uy tín tại Việt Nam.