CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO

Công ty Thương mại và Xây lắp Meiko (gọi tắt là MTE) trực thuộc Tập đoàn Điện tử Meiko Electronics Japan hơn 45 năm lịch sử sản xuất bản mạch điện tử tại Nhật Bản và hiện có 02 nhà máy sản xuất và nhiều công ty đầu tư liên quan khác tại Việt Nam.

Công ty MTE chuyên về các lĩnh vực thương mại và kinh doanh khác phục vụ nội bộ tập đoàn và thị trường nội địa Việt nam, các mảng: Nông nghiệp, Thực phẩm chức năng, Tư vấn xây dựng, Sản xuất máy móc thiết bị Tự động hóa…