CÔNG TY TNHH TM DV NICEHOUSE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH TM DV NICEHOUSE chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH TM DV NICEHOUSE, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TM DV NICEHOUSE

- Phụ giấy tờ hồ sơ cho các phòng ban

- Tiếp nhận các công văn,giấy tờ gửi đến Công ty và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống băn bản,giấy tờ,hợp đồng,tài liệu liên quan.

- Trao đổi thông tin với khách hàng bạn đang quản lý hồ sơ

- Hỗ trợ phòng Nhân sự,lễ tân

- Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.