Cong ty TNHH TM & SX Lylan Decosy

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cong ty TNHH TM & SX Lylan Decosy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cong ty TNHH TM & SX Lylan Decosy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cong ty TNHH TM & SX Lylan Decosy

Công ty sản xuất  hàng nội thất đơn chiếc, làm theo đơn đặt hàng của gia đình, Khách sạn, cơ sở kinh doanh..và làm hàng mẫu bán tại shop (Decosy Q2, Q7, Cambodia) số lượng đơn đặt hàng ổn định,. kinh doanh mua bán các mặt hàng trang trí nội thất.