Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát

Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán máy móc đóng gói, dây chuyền sản xuất trong ngành hóa dược phẩm, nông nghiệp, hàng tiêu dùng...

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Công ty TNHH TMDV Và Kỹ Thuật Đức Phát Tuyển dụng