Công ty TNHH TNT LEARNING TECHNOLOGIES

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH TNT LEARNING TECHNOLOGIES chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH TNT LEARNING TECHNOLOGIES, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH TNT LEARNING TECHNOLOGIES

Trường dạy coding quốc tế Algorithmics trực thuộc công ty TNT Learning Techonologies

Algorithmics - The International Coding School

- provides education of the future

Programming and English are skills of the 21st century. Algorithmics combines offline and online education to teach children from 6 to 17 years old. Our team consists of professionals who love children and want to make learning simple, exciting, and fun. At Algorithmics, we help children take their first steps in creating video games, cartoons, and IT projects. They acquire skills in critical thinking and logical reasoning, presentation and project planning, teamwork, and more. 

We are teaching over 200,000 students in 40 countries, including UK, Russia, USA, Canada, Spain, India, Israel and Vietnam.

___

Algorithmics - Trường Quốc tế Đào tạo Lập Trình cho Trẻ

- nguồn giáo dục cho tương lai

Lập trình là kĩ năng của thế kỉ 2. Algorithmic kết hợp giáo dục trực tuyến và trực tiếp để dạy trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Chúng tôi gồm những giáo viên có kiến thức, yêu trẻ và hướng đến việc học một cách đơn giản, hào hứng và vui vẻ. Ở Algorithmics, chúng tôi giúp trẻ em những bước đầu trong việc tạo ra các trò chơi, hoạt hình, và các dự án công nghệ thông tin. Trẻ sẽ có được các kĩ năng như tư duy phản biện và tư duy logic, trình bày và quản lý dự án, làm việc nhóm, và hơn thế nữa.

Chúng tôi đã dạy cho hơn 200,000 học sinh ở 40 quốc gia, bao gồm Anh, Nga, Canada, Tây Ban Nha, Ấn độ, Isreal và Việt Nam.
Công ty TNHH TNT LEARNING TECHNOLOGIES Tuyển dụng