CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG PHÚ MỸ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG PHÚ MỸ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG PHÚ MỸ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG PHÚ MỸ

A0322. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa. (Ngành chính)

G4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống

G4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu