Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng

Là một đại lý Toyota tại Hải Phòng với 100% vốn đầu tư từ tập đoàn Toyota Corolla Nankai, Nhật Bản.

Có môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cạnh tranh.